Защо да изберете нашите услуги?

  • Заради доверието, което нашите клиенти имат към нас;
  • Защото Evolink.CDN е проектирана да осигурява изключителна гъвкавост;
  • Защото Ви предоставяме възможност да наблюдавате и анализирате Вашата аудитория в реално време;
  • Защото Ви предоставяме широк набор от механизми да реализирате приходи от  вашето съдържание;
  • Защото управляваме всички елементи от клауд екосистемата и можем да Ви предоставим гаранции за работоспособността им;
  • Защото разполагаме с една от най-надеждните и добре развити мрежи в България;
  • Защото можем да посрещнем масирана аудитория и огромни трафични натоварвания;
  • Защото в Еволинк винаги има кой да отговаря на въпросите ви 24х7;
  • Защото освен излъчването на Вашето видео, ние можем да осигурим оптична връзка до Вашите офиси, най-високо качество Интернет свързаност, да хостваме Вашия Интернет сайт, да интегрираме цялостно и надеждно решение, като поддържаме всеки един негов елемент;
  • Защото осигуряваме качествено изживяване за Вашите зрители.