Какви са предимствата на нашата стрийминг платформа?

 • Повишена надеждност в резултат на разпределеното излъчване и репликацията на видео файловете;
 • Скалируемост и огромен капацитет;
 • Посветено на видеото – на живо и на запис;
 • Поддържа всички популярни медия формати;
 • Едновременно излъчване към компютър, iPhone, iPad, Android смарт телефони и телевизионни STB;
 • Решения “до ключ”– приемане на видео сигнал, кодиране, прекодиране, хостинг, колокация, IP капацитет и видео излъчване.

Evolink.CDN осигурява:

 • Бърза и лесна имплементация. Web базирана система за провизиране на услугата. Автоматизирана интеграция на видео съдържанието във Вашия Интернет сайт;
 • Спестява пари. Използвайки Evolink.CDN спестявате от закупуване на голям Интернет капацитет, стрийминг сървъри, софтуерни лицензи. Отпада нуждата от наемане на технически персонал със специфична квалификация и денонощна поддръжка;
 • Гарантира качество. Благодарение на разпределената платформа за излъчване и на своята Nx10Gbit опорна мрежа Еволинк осигурява най-високо качество на видео сигнала, достигащ до Вашите зрители;
 • Гъвкавост и скалируемост. Услугите за публикуване на видео съдържание в Интернет се предоставят в различни пакети според Вашите нужди. Подходящи са както за корпоративни клиенти, публикуващи малко на брой рекламни видео клипове, така и за големи Интернет портали, излъчващи събития на живо за огромна аудитория. Не е необходимо днес да инвестирате в техника, за да посрещнете аудиторията, която ще имате след месеци.
 • Информация, статистика и анализ. Evolink.CDN предоставя подробна статистическа информация за аудиторията на видео съдържанието. Предоставя отчет за натрупания трафик, броя зрители, тяхната националност, пиков зрителски интерес, продължителност на гледане и др.