Evolink.CDN поддържа множество механизми за публикуване и управление на видео съдържанието във Вашия Интернет сайт в зависимост от Вашите цели.

За заснемане:

 • Наш екип от оператори и режисьор на пулт на мястото на Вашето събитие;
 • Вмъкване на надписи, шапки, кашове, лого и други видео елементи по време на излъчването;
 • Изработка на видео клип от Вашите събития и/или предоставяне на пълен необработен архив;
 • Вграждане на мултимедийни файлове на живо по време на събитието и показване на слайдове, като част от видео стрийминга;
 • Комбиниране на различни видео източници.

За излъчване:

 • Публикуване на събития на живо;
 • Публикуване на денонощни телевизионни програми;
 • Записване на събития по време на излъчването;
 • Съхранение на медия файлове в Evolink.cloud;
 • Кеширане/оптимизиране на медия файлове, съхранявани на отдалечени масиви;
 • Публикуване към всеки екран - PC, smart phone (вкл. iPhone), таблет, SetTopBox.

За управление на съдържанието:

 • Вграждане на видео излъчването в избран от Вас Интернет сайт чрез iframe;
 • Ограничаване на достъпа до видео излъчването на географски принцип - Geo-blocking;
 • Защита от неоторизирано ретранслиране чрез domain restrictions и secure token player;
 • Транскодинг в реално време към H.264;
 • Интеграция с Ваша билинг система за оторизация на достъпа.

Статистика и анализ:

 • Брой едновременни зрители в момента;
 • Брой уникални зрители за период и брой презареждания на видеото;
 • Географско разпределение на аудиторията;
 • Разпределение на аудиторията по часови пояси и дни от седмицата/месеца;
 • Сравнение и анализ на статистиката за текущи периоди спрямо предходни.

В допълнение:

 • Предоставяне на видео енкодери под наем;
 • Предоставяне на IP видео камери под наем;
 • Осигуряване на Интернет достъп на мястото на Вашето събитие;
 • Осигуряване на оптични връзки до централен технически възел на Вашата медия.