• Еволинк изгради и оперира своя собствена мрежа за дистрибутиране на съдържание в Интернет (Content Delivery Network - CDN);
  • Evolink.CDN осигурява ценово-ефективно решение за разпространение на съдържание по Интернет до огромна аудитория и в същото време ускорява доставянето и повишава качеството за крайния потребител;
  • Evolink.CDN пренася видеопродукция на живо или на запис във всички популярни формати и до всички три екрана – компютър, телефон, телевизор;
  • Evolink.CDN е изградена на база на IP мрежата на Еволинк в цялата страна и в региона на Централна и Източна Европа.

Архитектурата на Evolink.CDN е представена на следната графика:

Evolink.CDN - Архитектура на мрежата за дистрибутиране на съдържание в Интернет

 

Evolink.CDN изпозлва SSL сертификат за защита на видео потоците.

Positive SSL on a transparent background